QUY TRÌNH NUÔI RẾT

Kỹ thuật nuôi rết

Người nuôi RẾT có thể sử dụng thau nhựa, thùng nhựa hoặc hồ nuôi nhưng RẾT thông thường phát triển tốt trong hồ nuôi; diện tích hồ nuôi RẾT tùy thuộc vào nhu cầu thực tế.

  • Hồ nuôi RẾT có diện tích 8 m2 nuôi được 30 con RẾT giống bố mẹ.
  • Hồ nuôi RẾT có diện tích 8 m2 nuôi được 500 con RẾT để lấy thịt thương phẩm. Con RẾT mới đẻ nuôi đến 3 tháng và 2 tuần là xuất thịt thương phẩm được.
  • Một kg RẾT có trung bình 30 con.
  • Con RẾT  mới đẻ nuôi cho đến khi có thể đè ra RẾT con là 6 tháng.
  • Một con RẾT mái đẻ 150 trứng một lần sinh đẻ.
  • Thức ăn cho RẾT là: cá, ốc, ếch, nhái, côn trùng các loại … đặc biệt là dế mèn, siêu sâu….
  • Hồ nuôi RẾT xây bằng gạch ngoài trời, không cần mái che, không cần láng nền, nên xây dựng ở những nơi khô ráo không bị ngập nước khi trời mưa; có mương nước tránh kiến; dán một lớp gạch láng trên miệng hồ bao xung quanh tránh RẾT trèo ra ngoài.
  • Người nuôi RẾT cho một ít gạch, ngói, ván mục, cỏ để tạo chỗ trú ẩn cho RẾT .
  • Mỗi ngày cho RẾT ăn một lần vào buổi chiều. Bốn ngày tưới nước sạch một lần để giữ ẩm cho RẾT hoặc cho vào hồ nuôi RẾT một khay nước nhưng độ cao nước thấp để không làm cho RẾT chế đuối

Video kỹ thuật nuôi rết

Theo Thế Giới Côn Trùng